Wells Fargo&Co กำไร Q4 สูงกว่าคาด ส่วนรายได้ต่ำกว่าคาด

Investing.com – บริษัท Wells Fargo&Co รายงานผลกำไรประจำไตรมาสที่ 4 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีรายได้ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์

กำไรต่อหุ้น (EPS) ของ Wells Fargo&Co อยู่ที่ $1.37 จากรายได้ $19.66B ทั้งนี้ ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่รวบรวมโดย Investing.com ก่อนหน้านี้ มองว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ $1.27 ต่อหุ้น บนพื้นฐานรายได้ $19.99B

นอกจาก Wells Fargo&Co ยังมีบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มทางการเงินของตลาดหุ้นนิวยอร์ก ที่รายงานผลประกอบการในช่วงเดือนนี้

การเงิน Wells Fargo&Co กำไร Q4

ข่าวการเงินแนะนำ>>>>‘เงินบาทอ่อนค่า’ เปิดตลาดที่ 34.76 บาทต่อดอลลาร์ กังวลเฟดขึันดอกเบีัยต่อ