มทร.ธัญบุรี ดึงน.ศ.ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน หวังลดจำนวนเด็กหลุดระบบมหา’ลัย

มทร.ธัญบุรี ดึงน.ศ.ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน หวังลดจำนวนเด็กหลุดระบบมหา’ลัย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 1/2565 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 216 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มทร.ธัญบุรีที่มีประมาณ 25,000 คน แต่อย่างไรก็ตาม ตนต้องการให้จำนวนนักศึกษาในกลุ่มนี้ลดลง เพราะไม่ต้องการให้เด็กออกนอกระบบการศึกษา และเสียโอกาสที่ดีในอนาคต โดยที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา จัดการเรียนเสริม ให้การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้ฝึกทำบ่อยๆ รวมถึงจัดติวกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้จำนวนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ลดลงทุกปี

มทร.ธัญบุรี

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ หรือต้องหยุดเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนโยบายที่จะดึงนักศึกษากลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบ เปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเรียนใหม่ โดยนักศึกษาที่กลับเข้ามานั้น บางคนจะมีการเปลี่ยนสาขาที่เรียน เพราะไม่ตรงกับความถนัดและความชอบ จะมีการเทียบโอนในรายวิชาที่มีผลการเรียนมาแล้ว และผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป โดยนักศึกษาจะกลับเข้าเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมามีนักศึกษากลับเข้าเรียนใหม่ รวม 220 คน โดย 3 คณะที่มีนักศึกษากลับเข้าเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น

อ่านข่าวการศึกษาที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : “ตรีนุช” ย้ำอาชีวะต้องเร่งผลิตคนตอบโจทย์ประเทศ