ชง 69 ข้อเสนอเอกชนเอเปก หนุน “อาหาร-พลังงาน” มั่นคง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ชง-69

เปิดเผยว่า นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APAC) พร้อมคณะ ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งรายงานประจำปี 2565 ของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน 69 ข้อ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้แนวคิด “EMBRACE. ENGAGE. ENABLE.” ซึ่งในรายงานดังกล่าวได้เน้นประเด็นการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การจัดการเงินเฟ้อ การขจัดความไม่มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของสมาชิกเอเปก การสนับสนุน MSMEs โดยเฉพาะธุรกิจที่ผู้หญิงและคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ รวมถึงการพัฒนาและนำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาใช้

โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า รายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ปี 2565 รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยและสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ โดยนายเกรียงไกรกล่าวว่า ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกของไทยในปีนี้.