กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้อนาคต

กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้อนาคต

การเงิน

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือ น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ออมเดือนละ100 บาท เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐอีก 50 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถออมกับ กอช. ได้สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ในช่วงอายุ 15–30 ปี ได้รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 600 บาทต่อปี เมื่อออมในช่วงอายุ >30–50 ปี จะได้รับสมทบเงินสมสูงสุด 960 บาทต่อปี และออมต่อถึงอายุ >50–60 ปี จะได้รับสมทบเงินสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกออมจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะมีเงินรวมในบัญชีประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยจะได้รับจาก กอช. เป็นเงินบำนาญเดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทตลอดชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคำนวณเงินบำนาญ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก ได้ที่ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือแอปพลิเคชั่น กอช. หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร.02-049-9000